കാത്തിരിപ്പ്‌..

ആദ്യമായെഴുതുന്നൊരു കഥ .അതെന്‍റെ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ പ്പറ്റിതന്നെയാവട്ടെ.വായിക്കാന്‍ ഇഷ്ട്ടമില്ലെങ്കിലും ഒന്നോടിച്ചെങ്കിലും വായിക്കണേ.കള്ളക്കഥയൊന്നുമല്ലെട്ടോ.എന്നാല്‍ കാര്യമായി ആസ്വദിക്കത്തക്ക    ഒരു കഥയും ഇതിലില്ലതാനും.എന്നാലും എനിക്കൊരുപാടിഷ്ട്ടമുള്ള എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്ന്.അതെഴുന്നതിലും ഞാനിത്തിരി ആനന്ദം അനുഭവിക്കട്ടെ .ഒരു നഷ്ട്ടമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ ..മുഖവുര കൂടിപ്പോകുന്നു അല്ലെ. എനിക്കും തോന്നി.

മനസ്സ്

നാട്യം  നടനമോ?
നടനം നൃത്തമോ?
നൃത്തമല്ലിതെന്നാല്‍
നാട്യം തന്നെയല്ലോ
നാട്യ വൈഭവമിതു
അഭിമാനിയാമൊരു
മനിതന്‍റെ മനോവേദന
നടിച്ചിടാന്‍ ഇഷ്ട്ടമില്ലെ
ന്നാകിലും
ജീവിതം വേഷങ്ങള്‍
അണിയിക്കുകയാണ്
സഹതപിക്കരുത് നീ
കാണേണ്ടതെനിക്ക്
ദുഖങ്ങളുടെ നീര്‍ച്ചുവ
പരിജിതമല്ലോ ജന്മമേ
തളരാതെ നീ
കരയാതെ നീ
അഭിമാനിയാം
മനിതനെ  നടന്നുകൊള്‍ക നീ ..
നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ട്
നാട്യമില്ലാതെ,
നടനമില്ലാതെ
കളങ്കമില്ലാതെ
ഞാന്‍...
നിന്‍റെ മനസ്സ്

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...