മനസ്സ്

നാട്യം  നടനമോ?
നടനം നൃത്തമോ?
നൃത്തമല്ലിതെന്നാല്‍
നാട്യം തന്നെയല്ലോ
നാട്യ വൈഭവമിതു
അഭിമാനിയാമൊരു
മനിതന്‍റെ മനോവേദന
നടിച്ചിടാന്‍ ഇഷ്ട്ടമില്ലെ
ന്നാകിലും
ജീവിതം വേഷങ്ങള്‍
അണിയിക്കുകയാണ്
സഹതപിക്കരുത് നീ
കാണേണ്ടതെനിക്ക്
ദുഖങ്ങളുടെ നീര്‍ച്ചുവ
പരിജിതമല്ലോ ജന്മമേ
തളരാതെ നീ
കരയാതെ നീ
അഭിമാനിയാം
മനിതനെ  നടന്നുകൊള്‍ക നീ ..
നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ട്
നാട്യമില്ലാതെ,
നടനമില്ലാതെ
കളങ്കമില്ലാതെ
ഞാന്‍...
നിന്‍റെ മനസ്സ്

0 Response to "മനസ്സ്"

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...