ഇനിയും..

വേണ്ട    ഭൂതം
എഴുതേണ്ട ഭാവി
നടക്കട്ടെ വര്‍ത്തമാനം

നനുത്ത പകലും
തണുത്ത രാവും
കഥ കേള്‍ക്കെ,
പഴിച്ചതെന്തോ
അറിഞ്ഞീല

മോഹമുറങ്ങി
പടിയിറങ്ങിയന്നു
സ്വപ്നങ്ങളും.

പാടിയ പാട്ടുകളും
മീട്ടിയ തന്ത്രികളും
കഴുത്തില്‍ കുരുക്കായ്

എണ്ണമറ്റ ഓര്‍മ്മകള്‍
എണ്ണയില്ലാത്തിരിയായ്
കരിഞ്ഞ തിരിയില്‍
കണ്ണുകള്‍ വരണ്ടു നിന്നു

ഒന്ന് നില്‍ക്കൂ,
സ്നേഹം പൂക്കുന്നുണ്ട്
കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്
മണ്ണില്‍ നനുക്കുന്നുണ്ട്
എന്നിട്ടുമിനിയും തുടരുന്നോ?

0 Response to "ഇനിയും.."

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...