.ഈ യാത്ര

ഇനിയുമീ യാത്ര തുടരേണം ഞാന്‍
നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ണീ

പുകഞ്ഞു കത്തും ബോധതലങ്ങളും
മടുത്ത മനസ്സിന്‍ ഏടുകളും

പിളര്‍ന്ന ഹൃദയത്തില്‍ ശൂന്യതയും പേറി
ഇനിയുമീ യാത്ര തുടരേണം ഞാന്‍

സനാഥയായിട്ടും അനാഥയായ്
നിന്ദകളേറ്റുവാങ്ങി

പഴികളുടെ കൂര്‍ത്ത മുനകളില്‍
കോര്‍ത്തു ‌ ഹൃദയവും

ഇനിയുമീ യാത്ര തുടരേണം ഞാന്‍

കാരുണ്യവും സ്നേഹവും കൈപ്പറ്റി
കനിവുപൊലുമില്ലെനിക്കു സ്നേഹവും

കാലമെനിക്ക് നല്‍കുന്നു നിറകയ്യാല്‍
വിറപൂണ്ട മനസ്സില്‍ നീയും പടിയിറങ്ങി

ഇനിയും യാത്ര തുടരേണം ഞാന്‍..

1 Response to ".ഈ യാത്ര"

  1. deeps says:
    7 October 2011 at 22:18

    you seem to be on fire... brimming with inspiration and breakingforth with great stuff... i missed a few posts down there..

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...