ശിശുദിനം


കുട്ടിത്തം കുട്ടികള്‍ക്ക്
മാത്രമോ?
കുട്ടിമനസ്സുമായി ഓമനേ
നാം പിന്നിട്ട ദൂരം ഏറെ
മിഴികളില്‍ കുസൃതിയും
പുഞ്ചിരിയില്‍ നൈര്‍മ്മല്യവും
വാക്കുകളില്‍ വാത്സല്യവും
സ്നേഹത്തില്‍ നിഷ്കളങ്കതയും
നിന്നോടൊത്തു ഞാനും
പൂത്തുമ്പിയായ്
ശലഭമായ്
കുഞ്ഞിക്കിളിയായ്‌
മഴ വെയില് കൊണ്ടു
ല്ലസിച്ചെത്ര നാള്‍
ഇനിയും തുടരാം
ശിശുക്കളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാം
ശിശുത്വം മനസ്സിലേറ്റി
മരിക്കും വരെ...

2 Response to "ശിശുദിനം"

  1. Anonymous Says:
    14 November 2011 at 08:37

    kuttittham marikkaathirikkatte

  2. bushra niruz says:
    15 November 2011 at 18:12

    nanni suhruthe...

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...